Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

PRACA

Ogłoszenie o naborze nr 4/2015 na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju

Ogłoszenie o naborze nr 4/2015 Wynik naboru nr4/2015 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie [...]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2015 na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o naborze nr 1/2015 na stanowisko referenta w Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wynik naboru [...]

Ogłoszenie nr 6/2014 na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not.

Ogłoszenie nr 6/2014 na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa Wynik naboru 6/2014 na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa [...]

Ogłoszenie o naborze nr 5/2014 na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju na czas realizacji projektu

Ogłoszenie o naborze nr 5/2014 na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Wynik naboru [...]

Ogłoszenie o naborze nr 4/2014 na stanowisko referenta w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o naborze nr 4/2014 na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności Wynik naboru [...]

Ogłoszenie o naborze nr 3/2014 na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2014 na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Wynik naboru [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Chroboczka w Szubinie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Chroboczka w Szubinie [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowiski dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie [...]

Ogłoszenie o naborze Referent w Wydziale Rozwoju Koordynator sieci

wynik naboru na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju (ogłoszenie nr 5/2013) [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju

Wynik naboru na stanowisko referenta nr 4/2013 [...]

Ogłoszenie-konkurs na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie - konkurs na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią Informacja uzupełniająca Informacja o wyborze kandydata [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi śródlądowej w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią [...]

Ogłoszenie o naborze nr 2/2013 na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o naborze nr 2/2013 na stanowisko podinspektora w Wydz. Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Wydz. Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Nakle [...]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2013 na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o naborze nr 1/2013 na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa [...]

Ogłoszenie o naborze nr 2/2012 na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle n. Not.

Ogłoszenie Nr 2/2012 na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. - filia Wydziału w Szubinie Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie nr 1 na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n. Not.   Informacja o wynikach naboru [...]

Ogłoszenie o konkurskie na stanowisko dyrektora w LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią [...]

Ogłoszenie o konkurskie na stanowisko dyrektora w ZSS w Kcyni

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w ZSS im. Janusza Korczaka w Kcyni [...]

Ogłoszenie o naborze Nr13/2011 na stanowisko refernta w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym W Nakle n. Not.

Ogłoszenie o naborze Nr 13/2011 na stanowisko referenta w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Spraw obywatelskich i [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle n. Not.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PPPP w Nakle n. Not. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nakle n. Not.

Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nakle n. Not. Sprostowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko głównego księgowego ŚDS Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego [...]

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy jednostki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie [...]

Ogłoszenie o naborze nr 11/2011 na wolne stanowisko pracy

ogłoszenie o naborze nr 11/2011 na stanowisko referenta w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. Informacja o wynikach naboru na referenta w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania [...]

Ogłoszenie o naborze Nr 10/2011 na stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze nr 10/2011 na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie powiatowym w nakle n. Not. [...]

Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego w ZSS w Szubinie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie Wynik naboru na na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie Informacja do wyniku naboru [...]

Ogłoszenie o naborze nr 9 na stanowisko informatyka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w ZSP w Lubaszczu Nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu Infor4macja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu [...]

Ogłoszenie Nr 8/2011 o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze nr 8/2011 na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie powiatowym w Nakle n. Not. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w nakle n. Not. [...]

Ogłoszenie o naborze Nr 4 na stanowisko głównego księgowego w ZSS w Kcyni

Ogłoszenie o naborze Nr 4/2011 Dyrektora ZSS im. J. Korczaka w Kcyni na wolne stanowisko głównego księgowego Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w ZSS im. J. Korczaka w Kcyni [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSP w Samostrzelu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Podadpodstawowych w Samostrzelu [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSP w Nakle n. Not.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSP w Lubaszczu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu [...]

OGŁOSZENIE NR 1/2011 PPPP

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PPPP - GŁÓWNA KSIĘGOWA [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w ZSP w Lubaszczu

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu [...]

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2011 na stanowisko głownego księgowego w ZSS w Kcyni

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2011 na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSS im. Janusza Korczaka w Kcyni informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w ZSS im. J. Korczaka w Kcyni uzupełnienie informacji do wyniku [...]

Ogłoszenie na wolne stanowisko

ogłoszenie Nr 2/2011 na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSS im. J. Korczaka w Kcyni informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego [...]

ogłoszenie o naborze Nr 7/2011 na wolne stanowisko pracy

ogłoszenie o naborze nr 7/2011 na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle n. Not. informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2011 na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego ksiegowego w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni [...]

Ogłoszenie Nr 6/2011 o naborze na wolne stanowisko

ogłoszenie Nr 6/2011 o naborze na wolne stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. informacja o wynikach naboru Nr6/2011 na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale [...]

ogłoszenie Nr 5/2011 o naborze

ogłoszenie o naborze nr 5/2011 na wolne stanowisko pracy: referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. wynik naboru na wolne stanowisko pracy: referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki [...]

Ogłoszenie Nr 4 o naborze

na stanowisko referenta w Referacie Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nakle nad notecią ogłoszenie wyniku naboru [...]

ogłoszenie o naborze w I LO w Nakle n. Not.

ogłoszenie nr 1/2011 o naborze na wolne stanowisko referenta ds księgowych w I LO w Nakle n. Not.   wynik naboru [...]

ogłoszenie o naborze nr 3/2011

na stanowisko dyrektora Wydz. Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. wynik naboru rezygnacja z objęcia stanowiska dyr. Wydz. Finansowego [...]

ogłoszenie Nr 2/2010

na wolne stanowisko samodzielnego referenta do spraw księgowych w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Not. wyniki naboru uzasadnienie wyboru uzupełnienie [...]

Ogłoszenie o naborze- I LO w Nakle n. Not.

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowych w I LO w Nakle nad Notecią wyniki naboru unieważnienie [...]

ogłoszenie nr 15/2010

Ogłoszenie o naborze nr  15/2010 na stanowisko pracy: Referenta w Referacie Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią  wyniki naboru [...]

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze wyniki naboru [...]

ogłoszenie o naborze nr 13/2010

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 3 etaty ogłoszenie wyników naboru [...]

ogłoszenie o naborze nr 12/2010

ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym wyniki naboru [...]

ogłoszenie o naborze nr 11/2010

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy referenta w Wydziale Organizacyjnym wyniki naboru [...]

ogłoszenie nr 10/2010

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wyniki naboru [...]

Ogtłoszenie o naborze nr 9/2010

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy referenta w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wyniki naboru [...]

ogłoszenie nr 6/2010

nabór na stanowisko pracy: Kierownik Referatu Inwestycji wyniki naboru [...]

Nabór na zastepsto na stanowisko pracy inspektora ds zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze nr  25 /2009Starosta Nakielski ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy ; inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.Czas pracy:  8 godzin [...]

Nabór na zastepstwo na stanowisko pracy inspektora kontroli w wydzuale organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nakle.

Ogłoszenie o naborze nr 24/2009Starosta Nakielski ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy ;inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.Czas pracy:  8 godzin dziennie 1.Wymagania [...]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2005

Ogłoszenie o naborze nr 1/2005   w sprawie naboru kandydatów na stanowisku głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.    Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach [...]

Nabór na stanowisko Geologa

Oferta ważna do 18 października 2005 r. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij