Rejestry

Rejestry

Rejestr zgłoszeń 2015

      . [...]

Rejestr pozwoleń na budowę 2016

   rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2016 [...]

Archiwum

rejestr decyzji pozwoleń na budowę wydanych w 2014 roku [...]

metryczka