EFS

EFS

PO KL 2014

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym - mieszkańców powiatu nakielskiego. CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie kompetencji i umiejętności [...]

PO KL 2013

CEL GŁÓWNY PROJEKTUAktywizacja, integracja i rehabilitacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(osób niepełnosprawnych i osób pełniących funkcję rodziny zastępczej)mieszkańców Powiatu Nakielskiego.CELE SZCZEGÓŁOWE1. [...]

PO KL 2012

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych) mieszkańców Powiatu Nakielskiego.  CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Zwiększenie [...]

PO KL 2011

Cel główny Zaktywizowanie i rehabilitacja zawodowa i społeczna 57 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu nakielskiego do końca 2011r.   Cele szczegółowe 1. zwiększenie kompetencji i umiejętności [...]

PO KL 2010

Cel główny Aktywna integracja, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego rodzin zastępczych.   Cele szczegółowe 1. [...]

PO KL 2009

Cel główny Aktywna integracja oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działania w ramach aktywnej integracji skierowane do usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych. [...]

PO KL 2008

Cel główny  Aktywna integracja oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji tej grupy osób [...]

PO KL - informacje ogólne

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA   „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ AKTYWNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW POWIATU NAKIELSKIEGO”    projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad [...]

metryczka