Informacje o realizacji projektu

Informacje o realizacji projektu

kontakt w sprawie realizacji projektu 9.2

Kontakt w sprawie realizacji projektu"Wierzę w siebie - mam możliwości (...)": AGNIESZKA HEFTOWICZ MAGDALENA KOSAtel./fax. (052) 386-66-46tel. (052) 386-66-43 [...]

"Wierzę w siebie - mam możliwości (...)"

Projekt „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych” złożony przez powiat nakielski w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój [...]

metryczka