Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2016 – 2020”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które mają na celu zapoznanie z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2016 – 2020” oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców powiatu nakielskiego dotyczących zakresu merytorycznego dokumentu.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie przyjmowania opinii i uwag na załączonym formularzu do 15 lutego 2016r. do godz. 15.30.

Formularz zgłaszania uwag można przekazać:
  • osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią w pokoju nr 1 (decyduje data wpływu do PCPR),
  • listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89‑100 Nakło nad Notecią (decyduje data wpływu do PCPR),
  • na adres e-mail: maria.najdul@pcpr-naklo.pl w tytule wiadomości należy wpisać „KONSULTACJE SPOŁECZNE” (decyduje data i godzina wiadomości).
Opinie i uwagi złożone po wskazanym terminie, jak również niepodpisane nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacje z prawa jej wyrażenia.
 
Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport podsumowujący z ich przebiegu z uwzględnieniem wyników, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej jednostki (www.pcpr-naklo.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nakielskiego w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

1. projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2016 – 2020” pobierz (1487kB) pdf
2. formularz zgłaszania opinii i uwag do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2016 – 2020” pobierz (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Magdalena Najdul (3 lutego 2016)
Opublikował: Maria Najdul (3 lutego 2016, 11:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2146