Ogłoszenia

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2016 – 2020”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które mają na celu zapoznanie z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata [...]

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąinformuje, żew dniach 12.01.2016r. - 14.01.2016r. radca prawny nie będzie udzielał poradw Punkcie Interwencji Kryzysowej z powodu urlopu. [...]

Ogłoszenie dotyczące poszukiwania wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią – organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje wolontariuszy.     Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby udzielać pomocy dzieciom z rodzin [...]

Informacja w sprawie dofinansowania likwidacji barier w 2015 roku

Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią od dnia           1 października 2015r. pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących [...]

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.Treść oferty [...]

Moduł II Pilotażowy Program Aktywny Samorząd 2015 - termin przyjmowania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr [...]

Turnusy rehabilitacyjne 2015 - drugi termin składania wniosków

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DRUGIEGO TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2015 O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W związku z [...]

Informacja dla Rodzin Zastępczych o Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 informuje, że dnia 31 maja 2015 r. od godz. 14:00 – 19:00 w Nakle nad Notecią na Przystani Powiat Nakielski ul. Notecka 4 odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji [...]

Informacja dotycząca dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w 2015r.

Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią od dnia 29 kwietnia 2015r. pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków osób niepełnoprawnych dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu [...]

Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór kandydatów dopełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie zaplanowano na [...]

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2015 finansowany ze środków PFRON

Cele programu: 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 2. Cele szczegółowe programu:-  [...]

Kolejna edycja programu “aKuKu”

W 2015r. przewidziana jest jedna edycja – “Czas do szkoły”Organizatorem jest „Fundacja Przyjaciółka” z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa oraz Fundacja „Oriflame Dzieciom” z siedzibą w Warszawie, przy ul. [...]

Zmiany w Pilotażowym programie "Aktywny samorząd" 2015 moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Program finansowany ze środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w dokumencie pn.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny [...]

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków PFRON - terminy przyjmowania wniosków w 2015 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w roku 2015 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...]

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2015 moduł II

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2015 moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Program finansowany ze środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza termin [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi malowania pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do złożenia oferty na  przeprowadzenie usługi malowania pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąoferta - pokój nr 1, korytarz [...]

Komunikat Dyrektora w sprawie środków PFRON

I N F O R M A C J A   W związku z przyjętą na ostatniej Sesji Rady Powiatu Nakielskiego zmianą do uchwały Nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału [...]

Komunikat Dyrektora w sprawie terminów udzielania porad w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią  informuje, iż w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie będzie udzielał porad:- Psycholog w dniu 31 października 2014r.;- Radca Prawny w dniach 04 i 06 oraz 18 i 20 listopada [...]

Komunikat Dyrektora w sprawie udzielania porad Radcy Prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że dnia 28 i 30 października 2014r. Radca Prawny nie będzie udzielał porad w Punkcie Interwencji [...]

Komunikat Dyrektora w sprawie udzielania porad w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że w dniach 7 i 8 października 2014r. Psycholog nie będzie udzielał porad w Punkcie Interwencji Kryzysowej z powodu wyjazdu na s [...]

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n. Notecią

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że zamiast 2 października 2014r. [...]

Drugi termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

W związku z rezygnacjami z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przez osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym terminie przyjmowania wniosków (dotyczy kwoty ok. 15.000,00 zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [...]

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Rozpoczęcie szkolenia zaplanowano na wrzesień [...]

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w module I w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014finansowany ze środków PFRON Termin przyjmowania wniosków W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w załączeniu przedstawia informację dotyczącą rozstrzygnięcia powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w [...]

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów (szkoleń) w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców [...]

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z zaburzeniem narządu ruchu w ramach projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z zaburzeniem narządu ruchu w ramach projektu systemowego pn. [...]

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców [...]

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców [...]

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014 finansowany ze środków PFRON Podstawa prawna programu: Art. 47 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i [...]

Informacja dotycząca przyjmowania w 2014 roku wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I N F O R M A C J A   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w 2014 roku wnioski o przyznanie dofinansowania ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

„Aktywny samorząd” 2014 moduł II

Program finansowany ze środków PFRON Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014 moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza termin [...]

Ogłoszenie o dodatkowym naborze osób w wieku 15 - 30 lat do projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS - 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza dodatkowy nabór osób w wieku 15 – 30 lat do udziału w 2014 roku w projekcie systemowym pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego realizowanego ze środków z EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” w ramach środków z Europejskiego [...]

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS - 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór osób do udziału w 2014 roku w projekcie systemowym pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” realizowanym w ramach [...]

Ogłoszenie o drugim w roku 2013 terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

I N F O R M A C J A   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza drugi w roku 2013 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]

Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że od 19 sierpnia 2013r. Punkt Interwencji Kryzysowej w Nakle nad Notecią będzie dostępny dla mieszkańców powiatu nakielskiego w większym wymiarze czasu.  Radca Prawny [...]

Konsultacje społeczne projektu systemowego planowanego do realizacji w 2014 roku

Konsultacje społeczne projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwojumieszkańców Powiatu Nakielskiego” planowanego do realizacji w 2014 rokuw ramach środków z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgramu [...]

Punkt Interwencji Kryzysowej - przerwa urlopowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąinformuje, że w okresie od 30.07.2013r. do 18.08.2013r.Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąbędzie nieczynny w związku z przerw [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru specjalisty profilaktyki uzależnień lub podmiotu gospodarczego świadczącego tego typu usługi w ramach projektu systemowego ze środków EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacja w 2013 roku projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” współfinansowanego ze środków [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny w ramach projektu systemowego w ramach środków z EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacja w 2013 roku projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” współfinansowanego ze środków [...]

Informacja dotycząca zmiany godzin przyjmowania prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że w okresie od 01.07.2013r. do 14.07.2013r. prawnik w Punkcie Interwencji Kryzysowej przyjmować będzie we wtorki i czwartki od 16.00 do 18.00.DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy [...]

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego - 2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, [...]

Zapytanie ofertowe na letni wypoczynek 10-14 dzieci, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie

Zapytanie ofertowe na letni wypoczynek 10-14 dzieci, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią poszukuje podmiotu, który zorganizuje letni wypoczynek dzieci z [...]

Ogłoszenie o poszukiwaniu podmiotu świadczącego usługi terapeutyczne w Punkcie  Interwencji  Kryzysowej

Ogłoszenie o poszukiwaniu podmiotu świadczącego usługi terapeutyczne w Punkcie  Interwencji  Kryzysowej       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku [...]

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013

Program dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013 Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo [...]

Ogłoszenie o naborze na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA KANDYDATÓWDO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ I PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór kandydatów [...]

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

I N F O R M A C J A   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w 2013 roku  wnioski o dofinansowanie do:   1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru doradców zawodowych w ramach projektu systemowego realizowanego ze środków z EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąw związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowegopn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”w ramach środków z Europejskiego Funduszu [...]

Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu systemowego dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza dodatkowy nabór osób do udziału w 2013 roku w projekcie systemowym pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu [...]

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego pn. "Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego" dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią o g ł a s z a   n a b ó r osób do udziału w 2013 roku w projekcie systemowym pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu [...]

Informacja o naborze do projektu systemowego pn. "Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabórosób do udziału w 2013 roku w projekcie systemowympn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”realizowanym w ramach środków z [...]

Informacja dot. likwidacji barier technicznych

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w ramach likwidacji barier technicznych istnieje możliwość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z [...]

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

STAROSTA NAKIELSKI ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2013treść ogł [...]

Komunikat Dyrektora PCPR w Nakle nad Notecią

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż możliwe jest udzielenie dofinansowania do zamiany instalacji ogrzewania węglowego na gazowe bądź elektryczne dla osób niewidzących i słabo widzących, w miejscu [...]

IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.Treść ogłoszenia [...]

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią dot. realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 informuje, że Powiat Nakielski przystąpił do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu [...]

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią dot. przyjmowania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż drugi termin przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok [...]

III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.Treść ogłoszenia [...]

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że od 13 do 31 sierpnia 2012r. psycholog nie będzie udzielał porad w Punkcie Interwencji Kryzysowym z powodu urlopu. [...]

Ogłoszenie o naborze nr 2/2012 na wolne stanowisko urzędnicze – radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

Dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza konkurs na stanowisko radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią treść ogłoszenia [...]

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not.

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że w dniach 23.07.2012r. (poniedziałek) oraz 26.07.2012r. (czwartek) w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie będzie [...]

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią dot. zatrudnienia zespołu trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z zamiarem realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zatrudni: zespół trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla [...]

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego: Marka, typ, model Fiat Brava 1.6 16V Kat. Rok produkcji [...]

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza konkurs na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinietreść ogłoszenia [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń

       Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza przetarg   pisemny   nieograniczony   na  sprzedaż   samochodu   [...]

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w ramach projektu systemowego

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieZamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń  w ramach projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach [...]

KOMUNIKAT DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ

           Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że od 04 czerwca 2012r. zmianie ulegają godziny pracy prawnika i psychologa, udzielających porad w [...]

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego [...]

Informacja o możliwości skorzystania ze stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje o możliwości skorzystania ze stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.                 [...]

Ogłoszenie dotyczące naboru na asystenta rodziny w ramach projektu systemowego ze środków EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacja w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [...]

Ogłoszenie dot. naboru doradców zawodowych w ramach projektu systemowego realizowanego ze środków z EFS PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego [...]

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Noteciąogłasza nabórosób do udziału w 2012 roku w projekcie systemowym pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”realizowanym w ramach środków z [...]

PFRON - informacja

INFORMACJA          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w 2012 roku wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...]

KOMUNIKAT

  Uprzejmie informuję, że dnia 25 listopada 2011r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią będzie czynne do godziny 14.00.    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle [...]

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję 2011 - 2015

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 10 października 2011 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję [...]

Informacja dot. naboru wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią   informuje, iż trwa nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych   do likwidacji barier [...]

Ogłoszenie dot. naboru wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2012

STAROSTA NAKIELSKI   ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych   organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok [...]

Ogłoszenie dot. programu "Komputer dla Homera 2010"

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad NoteciąInformuję, że od 8.08. 2001r. do 29.08.2009r. w Kujawsko – Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Toruniu można składać wnioski o [...]

Ogłoszenie dot. przyjmowania przez oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Pegaz 2010"

  Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nakle nad Notecią     Informuję, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin przyjmowania przez [...]

Ogłoszenie dot. likwidacji barier transportowych

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią   Informuję, iż do 16 sierpnia 2011r. można składać wnioski na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad NoteciąZamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w [...]

Ogłoszenie dot. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

OGŁOSZENIE  DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.   Informuję, iż w 2011 roku w ramach zwiększonego algorytmu wnioski o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Dnia 13 czerwca 2011r. rusza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie [...]

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w 2011r. w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 29 lipca [...]

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2  pn.: ,,Aktywna integracja szansą [...]

Ogłoszenie dot. przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

OGŁOSZENIE DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Informuję, iż w 2011 roku wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: 1.uczestnictwa w [...]

Nabór do udziału w projekcie systemowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w związku z przystąpieniem w roku 2011 do realizacji projektu systemowegow ramach PO KL Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój [...]

Ogłoszenie dot. realizacji projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż  w roku 2011 przystępujemy do realizacji projektu systemowego  w ramach PO KL Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój [...]

PFRON

I N F O R M A C J A   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w 2011 roku  wnioski o dofinansowanie do:   1.  uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby [...]

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń o:   - niepełnosprawności - stopniu niepełnosprawności - wskazaniach do ulg i uprawnień     Na terenie naszego powiatu powyższe orzeczenia [...]

"STUDENT II"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Na podstawie zatwierdzonych [...]

"Pegaz 2010"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w bieżącym roku przewiduje się realizację programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych [...]

"Komputer dla Homera 2010"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON przyjął  „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010” (Uchwała nr 222/2010 Zarządu PFRON z dnia 26 sierpnia 2010 r.). Procedury [...]

Uchwała Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowań na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach PFRON

Uchwała Nr LXV/181/2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 7 stycznia 2008r. - Uchwała  Nr LXXXVI/258/2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 maja 2008r. - Uchwała nr CCI /632/2010 Zarząd Powiatu w [...]

metryczka