Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Wszczęcia postepowań o wydanie decyzji

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w m. Wolwark

Nakło nad Notecią, 2014-03-31 WWŚ.6341.1.3.2014 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu w m. Wiele

Nakło nad Notecią, 2014-03-20 WWŚ.6341.1.2.2014 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usuwanie roślin z brzegów jeziora Wieleckiego

Nakło nad Notecią, 2014-03-18 WWŚ.6341.7.3.2014 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - melioracji w m. Grocholin, Miaskowo

Nakło nad Notecią, 2014-02-06 WWŚ.6341.1.9.2011.2014  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych zez stacji paliw przy ul. Nowej w Nakle

Nakło nad Notecią, 2014-02-05 WWŚ.6341.4.7.2012.2014  Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej oraz wykonanie urządzeń wodnych w m. Paterek

Nakło nad Notecią, 2014-02-03 WWŚ.6341.4.2.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia wód opadowych z terenu skrzyżowania drogi wojewódzkiej w m. Szczepice

Nakło nad Notecią, 2014-02-03 WWŚ.6341.4.1.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przepustów w m. Szczepice gm. Kcynia

Nakło nad Notecią, 2014-02-03 WWŚ.6341.1.1.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi wód opadowych z ul. Wodnej Poprzecznej i Śluzowej w Mroczy

Nakło nad Notecią, 2014-01-20 WWŚ.6341.4.21.2013.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych ze stacji paliw w Nakle n.Not. i wykonanie urządzeń

Nakło nad Notecią, 2014-01-14 WWŚ.6341.4.20.2013.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi wód opadowych z boiska w Ślesinie

Nakło nad Notecią, 2014-01-02 WWŚ.6341.4.19.2013.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi wód opadowych z ul. Dębowej w Ślesinie

Nakło nad Notecią, 2014-01-02 WWŚ.6341.4.18.2013.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych, odprowadzenie wód opadowych ze stacji uzdatniania wody oraz odprowadzenie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków

Nakło nad Notecią, 2013-11-25 WWŚ.6341.2.5.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stanowiska do czerpania wody na potrzeby p.poż w m. Wiele gm. Mrocza

Nakło nad Notecią, 2013]-11-27 WWŚ.6341.1.9.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i wykonanie wylotu w m. Wystep

Nakło nad Notecią, 2013-11-27 WWŚ.6341.4.17.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteć dla celów energetycznych na MEW Nakło Zachód

Nakło nad Notecią, 2013-11-13 WWŚ.6341.7.4.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteć dla celów energetycznych na MEW Gromadno

Nakło nad Notecią, 2013-11-13 WWŚ.6341.7.3.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu w m. Trzeciewnica

Nakło nad Notecią, 2013-10-17 WWŚ.6341.4.15.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie do ziemi wód opadowych z nieruchomości w Nakle przy ul. Młyńskiej

Nakło nad Notecią, 2013-09-30 WWŚ.6341.4.14.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu proj. magazynów w m. Rajgród oraz wykonanie wylotu do stawu

Nakło nad Notecią, 2013-08-22 WWŚ.6341.4.12.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu cukrowni w Nakle do cieku Śleska

Nakło nad Notecią, 2013-08-22 WWŚ.6341.4.11.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wszczęcie postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Kolczatka w m. Nakło n.Not

Nakło nad Notecią, 2013-08-07 WWŚ.6341.4.10.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wszczęcie postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Biała Struga w Szubinie

Nakło nad Notecią, 2013-08-07 WWŚ.6341.4.9.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi wód opadowych z PSZOK w m. Rozwarzyn oraz wykonanie urządzeń wodnych

Nakło nad Notecią, 2013-07-31 WWŚ.6341.4.8.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

Nakło nad Notecią, 2013-07-23WWŚ.6233.2.8.2013Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych do cieku Kolczatka

Nakło nad Notecią, 2013-07-18 WWŚ.6341.4.7.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie di urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Nakło nad Notecią, 2013-07-08 WWŚ.6341.7.2.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę przepustów w m. Wiele gm. Mrocza

Nakło nad Notecią, 2013-06-12 WWŚ.6341.1.3.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - pomostu na jeziorze Radzimińskie Małe w m. Rościmin gm. Mrocza

Nakło nad Notecią, 2013-06-03  WWŚ.6341.1.2.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przepustu pod drogą gminną w m. Paterek

Nakło nad Notecią, 2013-04-25 WWŚ.6341.1.1.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych do cieku Śleska w m. Nakło n.Not.

Nakło nad Notecią, 2013-03-07 WWŚ.6341.4.4.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do ziemi w m. Potulice

Nakło nad Notecią, 2013-03-07 WWŚ.6341.4.3.2013 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji

Nakło nad Notecią, 2013-02-19 WWŚ.6341.7.1.2013 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe

Nakło nad Notecią, 2012-12-18 WWŚ.6341.7.2.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

WWŚ.6230.5.2012                                        [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO               Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w m. Szczepice

Nakło nad Notecią, 2012-10-26 WWŚ.6341.1.19.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 11.09.2003r. znak: WWR-6223-11/03

Nakło nad Notecią, 2012-10-25 WWŚ.6223-11/03/12 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 21.07.2010r. znak: WWŚ.6224-11/10

Nakło nad Notecią, 2012-10-24 WWŚ.6224-11/10/12  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 10.10.2010r. znak: WWŚ.6224-18/10

Nakło nad Notecią, 2012-10-23 WWŚ.6224-18/10/12  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanału sanitarnego przez ciek Śleska w m. Ślesin

Nakło nad Notecią, 2012-10-08 WWŚ.6341.1.18.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi wód opadowych w m. Szubin Wieś

Nakło nad Notecią, 2012-10-01 WWŚ.6341.4.10.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

WWŚ.6233.3.2012                                        [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

WWŚ.6233.1.12.2012                                      &nb [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kabla pod ciekiem w m. Chrząstowo

Nakło nad Notecią, 2012-08-28 WWŚ.6341.1.16.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kabla na korytem Noteci i wykonanie obiektów budowlanych na obszarach zagrożenia powodzią w m. Tur

Nakło nad Notecią, 2012-07-30 WWŚ.6341.1.10.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w m. Ślesin

Nakło nad Notecią, 2012-07-30 WWŚ.6341.1.12.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji zezwalającej na transport odpadów.

WWŚ.6233.1.15                                       &n [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany deczyzji z dnia 03.08.2007 r. znak:WWŚ.V-7627-14/07 zezwalającej na zbieranie odpadów

WWŚ.V-7627-14/07/12                                      &n [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WWŚ.6230.3.2012                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji znak: WWŚ-V-7624-5-4/09/11 z dnia 29.12.2012 r. zezwalającej na zbieranie odpadów

WWŚ.V-7624-5-4/09/11/12                                     &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną

WWŚ.6122.2.2012                                       &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 12.07.2010r. znak: WWŚ.V-7624-5-6/10 udzielającej zezwolenia na transport i zbieranie odpadów

WWŚ.V-7624-5-6/10/12                                      & [...]

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na odzysk odpadów.

WWŚ.6233.1.2012                  [...]

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na trasport odpadów

WWŚ.6233.2.14.2012                  [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych zez stacji paliw w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2012-05-14 WWŚ.6341.4.7.2012 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w m. Trzeciewnica

Nakło nad Notecią, 2012-05-14 WWŚ.6341.1.8.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych w Drzewianowie

Nakło nad Notecią, 2012-05-08 WWŚ.6341.3.1.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Postepowanie w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów.

WWŚ.6233.2.13.2012                  [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacji

Nakło nad Notecią, 2012-03-27 WWŚ.6341.7.1.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków i nadmiaru wód opadowych z oczyszczalni ścieków w Kcyni

Nakło nad Notecią, 2012-03-13 WWŚ.6341.4.6.2012 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe

Nakło nad Notecią, 2011-12-12 WWŚ.6341.7.5.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na przekroczenie kablem cieku Rokitka w m. Samostrzel

Nakło nad Notecią, 2011-12-09 WWŚ.6341.1.12.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem pod dnem cieku Gąsawka

Nakło nad Notecią, 2011-11-02 WWŚ.6341.1.10.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie melioracji szczegółowych w m. Grocholin i Miaskowo gm. Kcynia

Nakło nad Notecią, 2011-10-04 WWŚ.6341.1.9.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w m. Kołaczkowo

Nakło nad Notecią, 2011-08-16 WWŚ.6341.4.9.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Informacja dotycząca zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń dla Oddziału Cukrownia Nakło w Nakle nad Notecią ul. Rudki 1.

INFORMACJA Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu pod drogą powiatową w m. Białe Błota

Nakło nad Notecią, 2011-08-03 WWŚ.6341.1.8.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Noteć w m. Szkocja

Nakło nad Notecią, 2011-07-21 WWŚ.6341.7.4.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową obwodnicy Nakła

Nakło nad Notecią, 2011-06-16 WWŚ.6341.4.7.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z os. Bydgoskiego w Szubinie

Nakło nad Notecią, 2011-05-27 WWŚ.6341.4.8.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów dla cieku Śleska w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2011-05-27 WWŚ.6341.1.6.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie zmiany decyzji na wykonaie urzadzeń wodnych w m. Kazimierzewo

Nakło nad Notecią, 2011-05-06 WWŚ.6224-10/10/11 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z pasa drogi krajowej nr 10 w m. Lubaszcz

Nakło nad Notecią, 2011-03-29 WWŚ.6341.4.3.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykaszanie roślinnosci z brzegów jeziora w m. Wiele

Nakło nad Notecią, 2011-03-30 WWŚ.6341.7.2.2011 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Śleska w Nakle nad Notecią

Nakło nad Notecią, 2010-09-06 WWŚ.6223-11/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu ziemnego w m. Występ,

Nakło nad Notecią, 2010-08-31 WWŚ.6224-17/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego przez rz. Rokitkę w m. Wiele

Nakło nad Notecią, 2010-07-28 WWŚ.6224-16/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę pomostu w Wąsoszu

Nakło nad Notecią, 2010-07-05 WWR-6224-15/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Śleska w m. Nakło n.Not.

Nakło nad Notecią, 2010-07-01 WWŚ.6223-7/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zastawki w m. Smolniki

Nakło nad Notecią, 2010-06-28 WWŚ.6224-14/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiornika retencyjnego i zastawki w m. Smolniki

Nakło nad Notecią, 2010-06-28 WWŚ.6224-13/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę zbiornika i budowę zastawki e m. Dębogóra

Nakło nad Notecią, 2010-06-28 WWŚ.6224-12/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na budowę trzech zastawek w m. Kazimierzewo

Nakło nad Notecią, 2010-06-238 WWŚ.6224-11/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego i dwóch zastawek w m. Kazimierzewo

Nakło nad Notecią, 2010-06-28 WWŚ.6224-10/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kabla pod ciekiem Kolczatka w Nakle

Nakło nad Notecią, 2010-06-16 WWŚ.6224-9/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w Trzeciewnicy

Nakło nad Notecią, 2010-06-09 WWŚ.6224-7/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnpawnego na odprowadzenie wód opadowych do ziemi w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2010-04-08 WWŚ.6223-4/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawieudzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowe przepustu drogowego w Nakle nad Notecią

Nakło nad Notecią, 2010-03-12 WWŚ.6224-4//10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji sanitarnej pod ciekiem Biała Struga w Szubinie

Nakło nad Notecią, 2010-03-08 WWŚ.6224-5/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust w ciagu obwodnicy Mroczy

Nakło nad Notecią, 2010-02-16 WWŚ.6224-2/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów w ciagu obwodnicy Mroczy

Nakło nad Notecią, 2010-02-15 WWŚ.6224-3/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie rond obwodmicy Mroczy

Nakło nad Notecią, 2010-02-15 WWŚ.6223-2/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu przystani w Nakle

Nakło nad Notecią, 2010-01-12 WWŚ.6223-1/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i prowadzenie przystani

Nakło nad Notecią, 2010-01-12 WWŚ.6224-1/10 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Rokitka

                                         &nbs [...]

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Kcyni

 Nakło nad Notecią, 2009-08-31 WWŚ-6223-13/01/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.07.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostało [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków

Nakło nad Notecią, 2009-08-04 WWŚ.6223-10/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Mroczy

Nakło nad Notecią, 2009-07-31 WWŚ-6223-37/08/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.07.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostało wszczęte [...]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do ziemi w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2009-05-26 WWŚ.6223-7/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w m. Szubin

Nakło nad Notecią, 2009-03-23 WWŚ.6223-3/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych stawu w m. Kołaczkowo

Nakło nad Notecią, 2009-02-27 WWŚ.6224-3/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w m. Paterek

Nakło nad Notecią, 2009-02-18 WWŚ.6224-15/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wylotów wód opadowych w m. Sicienko

Nakło nad Notecią, 2009-02-17 WWŚ.6224-1/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do ziemi z parkingu i placu przy ul. Nowej w Nakle

Nakło nad Notecią, 2009-02-09 WWŚ.6223-2/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z fragmentu drogi powiatowej w Bninie

Nakło nad Notecią, 2009-01-19 WWŚ-6223-1/09 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Mroczy

Nakło nad Notecią, 2008-11-25 WWŚ-6223-37/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do Noteci w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2008-11-19 WWŚ-6223-36/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych - wylotu wód opadowych w m. Nakło n.Not.

Nakło nad Notecią, 2008-11-14 WWŚ-6224-17/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi krajowej nr 5 w Rynarzewie

Nakło nad Notecią, 2008-11-04 WWŚ-6223-33/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejścia wodociągu pod dnem cieków na terenie Gminy Kcynia

Nakło nad Notecią, 2008-01-22 WWŚ-6224-3/07/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych rzeki Orla

Nakło nad Notecią, 2008-10-08 WWŚ-6223-30/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku Śleska

Nakło nad Notecią, 2008-10-06 WWŚ-6223-29/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w m. Małe Rudy

Nakło nad Notecią, 2008-09-10 WWŚ-6224-15/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. 25-Lecia, 22 Lipca, Zwycięstwa, Słonecznej i Agatki

Nakło nad Notecią, 2008-09-04 WWŚ-6223-27/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Lesnej, Drzewianowskiej i Bocianowo w Mroczy

Nakło nad Notecią, 2008-09-04 WWŚ-6223-26/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Leśnej w Mroczy

Nakło nad Notecią, 2008-09-04 WWŚ-6223-25/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji

Nakło nad Notecią, 2008-09-03 WWŚ-6223-24/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Potulickiej i Długiej w Nakle

Nakło nad Notecią, 2008-09-03 WWŚ-6223-23/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Długiej i Noteckiej

Nakło nad Notecią, 2008-09-03 WWŚ-6223-22/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - stawu w m. Kowalewo

Nakło nad Notecią, 2008-09-01 WWŚ-6224-14/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - mostu tymczasowego w m. Rynarzewo

Nakło nad Notecią, 2008-08-01 WWŚ-6224-13/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w rz. Gąsawka w m. Rynarzewo

Nakło nad Notecią, 2008-08-01 WWŚ-6223-18/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonamie urządzeń wodnych - rurociagu melioracyjnego w Drzewianowie

Nakło nad Notecią, 2008-07-21 WWŚ-6224-11/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do cieku Kolczatka

Nakło nad Notecią, 2008-06-17 WWŚ-6223-14/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozowolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu w szubinie

Nakło nad Notecią, 2008-06-06 WWŚ-6224-10/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2008-06-06 WWŚ-6223-13/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - stawu i przebudowa rowu w m. Witosław

Nakło nad Notecią, 2008-05-28 WWŚ-6224-9/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przebudowa mostu w m. Małocin

  Nakło nad Notecią, 2008-05-19 WWŚ-6224-8/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2008-05-08 WWŚ-6223-8/0 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej w m. Szubin

Nakło nad Notecią, 2008-04-25 WWŚ-6223-7/08  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejścia rurociagu pod dnem przepustu drogowego w m. Żołędowo

Nakło nad Notecią, 2008-02-21 WWŚ-6224-3/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 w związku z art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych ze stacji PKN ORLEN w m. Kołaczkowo

Nakło nad Notecią, 2008-02-20 WWŚ-6223-5/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych ze stacji paliw w m. Sadki

Nakło nad Notecią, 2008-02-20 WWŚ-6223-4/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dn. 30.12.2003r. znak: WWR-6223-10/03

Nakło nad Notecią, 2008-02-04 WWŚ-6223-10/03/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w Nakle do cieku Śleska

Nakło nad Notecią, 2008-02-04 WWŚ-6223-3/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w Nakle n. Not. do rz. Noteć

Nakło nad Notecią, 2008-01-28 WWŚ-6223-2/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w m. Wolwark

Nakło nad Notecią, 2008-01-28 WWŚ-6223-1/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejscia wodociągu pod dnem Rokitki w m. Ostrowo

Nakło nad Notecią, 2008-01-28 WWŚ-6224-1/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie ścieków do ziemi w m. Królikowo

Nakło nad Notecią, 2008-01-14 WWŚ-6223-22/07/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oraz wykonanie mostu w Kosowie

Nakło nad Notecią, 2008-01-10 WWŚ-6223-24/07/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych oraz opadowych z ujęcia w m. Mrocza

Nakło nad Notecią, 2008-01-08 WWŚ. 6223 – 21/07/08 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z ul. Dolnej i Nowy Świat w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2007-12-27 WWŚ-6223-23/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór i zrzut wód powierzchniowych rzeki Noteć

  Nakło nad Notecią, 2007-12-13 WWŚ-6223-20/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Mrotecka, Karnowska

Nakło nad Notecią, 2007-11-28 WWŚ-6223-17/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla "pisarzy"

Nakło nad Notecią, 2007-11-28 WWŚ-6223-16/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w Nakle z terenu szkoły podstawowej nr 3

Nakło nad Notecią, 2007-11-28 WWŚ-6223-15/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Rynarzewo

Nakło nad Notecią, 2007-11-26 WWŚ. 6223 – 18/07  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Królikowo

Nakło nad Notecią, 2007-11-26 WWŚ. 6223 – 19/07  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Śmielin

Nakło nad Notecią, 2007-11-15 WWŚ. 6223 – 14/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Paterek

Nakło nad Notecią, 2007-11-15 WWŚ. 6223 – 9/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie do ziemi ścieków technologicznych z myjni samochodów

Nakło nad Notecią, 2007-11-15 WWŚ-6223-13/07  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Samostrzel

  Nakło nad Notecią, 2007-10-30 WWŚ.6223-12/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje sie do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie niebezpieczne do kanalizacji

  Nakło nad Notecią, 2007-10--23 WWŚ-6223-11/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Słupowa

  Nakło nad Notecia, 2007-10-22 WWŚ.6223-10/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2007 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostało wszczęte na [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych w m. Trzeciewnica

  Nakło nad Notecią, 2007-10-22 WWŚ.6223-8/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2007 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostało wszczęte na [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - piętrzenie i pobór wód powierzchniowych

  Nakło nad Notecią, 2007-10-08 WWŚ-6223-7/07   Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni w Nakle n.Not.

Nakło nad Notecią, 2007-10-02 WWŚ.VI.7644-6-1/07 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstwie art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejścia gazociągiem pod ciekiem Gąsawka

  WWŚ-6224-2/07                                       [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór i zrzut wód powierzchniowych

WWR-6223-21/06/07                                        [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Kcynia

WWR-6223-24/06                                       &n [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejście kabli tel. przez wody powierzchniowe

WWR-6224-12/06                                       &n [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych

Nakło nad Notecią, 2006-12-20 WWR-6223-23/06 Informacja o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostało wszczęte na [...]

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Olszewka

  Nakło nad Notecią, 2006-12-08 WWR-6223-1/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę mostu na przepust w m. Pińsko

  Nakło nad Notecią, 2006-11-30 WWR-6224-12/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w m. Dziewierzewo

  Nakło nad Notecią, 2006-11-28 WWR-6223-22/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Sadki

  Nakło nad Notecią, 2006-11-21 WWR-6223-20/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych - przebudowę przepustów

  Nakło nad Notecią, 2006-11-06 WWR-6224-10/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadwych do ziemi

  Nakło nad Notecią, 2006-10-18 WWR-6223-18/06 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę mostu na przepust w m. Smolniki

  Nakło nad Notecią, 2006-10-11 WWR-6224-6/06 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowy mostu przez rz. Rokitka na przepust w m. Małocin

  Nakło nad Notecią, 2006-09-22 WWR-6224-9/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowy mostu przez rzekę Rokitka na przepust w m. Sadki

  Nakło nad Notecią, 2006-09-21 WWR-6224-8/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

ponowne postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w m. Paterek

  Nakło nad Notecią, 2006-09-20 WWR-6223-13/06   Informacja o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przejścia gazociągu przez Białą Strugę w m. Szubin

  Nakło nad Notecią, 2006-09-18 WWR-6224-7/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Mrozowo

  Nakło nad Notecią, 2006-09-12 WWR-6223-17/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych w m. Gorzeń

  Nakło nad Notecią, 2006-09-06 WWR-6223-16/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych - pomostu i urzadzeń do poboru wód

  Nakło nad Notecią, 2006-09-05 WWR-6223-15/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.08.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu wód z odwodnienia w m. Karnowo

  Nakło nad Notecią, 2006-08-04 WWR-6224-5/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja studni

  Nakło nad Notecią, 2006-06-14 WWR-6224-04/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.06.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podzienych i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w m. Zalesie

  Nakło nad Notecią, 2006-06-09 WWR-6223-12/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych w m. Paterek

  Nakło nad Notecią, 2006-06-08 WWR-6223-13/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego

  Nakło nad Notecią, 2006-06-07 WWR.VI.7644-1/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.12.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych

  Nakło nad Notecią, dnia 1 czerwca 2006 r. WWR-6223-14/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.06.2006 r. w Starostwie Powiatowym [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z terenu fermy w m. Ostrowo

  Nakło nad Notecią, 2006-05-17 WWR-6223-10/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - piętrzenie i pobór wód rzeki Orla

  Nakło nad Notecią, 2006-05-11 WWR-6223-5/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6.02.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią [...]

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód powierzchniowych

    Nakło nad Notecią, 2006-05-09 WWR-6223-4/04/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.05.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Trzeciewnica

    Nakło nad Notecią, 2006-04-26 WWR-6223-09/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2006 r. w Starostwie Powiatowym [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych ze stacji paliw

  Nakło nad Notecią, 2006-04-24 WWR-6223-30/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację 2 studni w m. Minikowo

  Nakło nad Notecią, 2006-04-11 WWR-6224-03/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację studni w Szubinie

  Nakło nad Notecią, 2006-04-11 WWR-6224-02/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację studni w m. Szubin

  Nakło nad Notecią, 2006-04-11 WWR-6224-01/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla ROD KATARYNKA

  Nakło nad Notecią, 2006-04-03 WWR-6223-08/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych

  Nakło nad Notecią, 2006-03-29 WWR-6223-3/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sorawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych ze stacji paliw

  Nakło nad Notecią, 2006-03-24 WWR-6223-12/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację rzeki Biała Struga

    Nakło nad Notecią, 2006-02-27 WWR-6223-7/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.02.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Gąbin

    Nakło nad Notecią, 2006-02-16 WWR-6223-06/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.02.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych

    Nakło nad Notecią, 2006-02-02 WWR-6223-1/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych

  Nakło nad Notecią, 2006-01-26 WWR-6223-4/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Drzewianowo

  Nakło nad Notecią, 2006-01-25 WWR-6223-2/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.01.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia ZNTK PATEREK

  Nakło nad Notecią, 2006-01-02 WWR-6223-27/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Tur gm. Szubin

  Nakło nad Notecią, 2006-01-02 WWR-6223-26/05/06   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  Nakło nad Notecią, 2005-12-21 WWR.I.7644-7/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.12.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych

  Nakło nad Notecią, 2005-12-14 WWR-6223-7/03/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Występ

  Nakło nad Notecią, 2005-12-12 WWR-6223-25/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie oczyszczonych ścieków

    Nakło nad Notecią, 2005-12-12 WWR-6223-24/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Izabela

  Nakło nad Notecią, 2005-12-06 WWR-6223-22/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych w m. Rościmin

  Nakło nad Notecią, 2005-12-06 WWR-6223-21/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych

    Nakło nad Notecią, 2005-12-06 WWR-6223-20/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych

  Nakło nad Notecią, 2005-12-05 WWR-6224-13/05     Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych

    Nakło nad Notecią, 2005-11-28 WWR-6223-23/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środwiska

    WWR-IV-7644-1/05 Nakło nad Notecią, dnia 25.11.2005 roku   INFORMACJA O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA  ADMINISTRACYJNEGO   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.11.2005 r. zostało [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

    Nakło nad Notecią, 2005-11-02 WWR.I.7644-4/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2004 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot mostu na rzece Gąsawka w m. Dąbrówka gm. Szubin

  Nakło nad Notecią, 2005-11-02 WWR-6223-13/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.09.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych

  Nakło nad Notecią, 2005-10-18 WWR-6223-18/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.10.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postepowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 30.12.2003r. znak: WWR-6223-10/03 z późniejszymi zmianami

  Nakło nad Notecią, 2005-10-18 WWR-6223-10/03/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.10.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza

    Nakło nad Notecią, 2005-10-14 WWR.I.7644-17/05     Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2004 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych do ziemi

    Nakło nad Notecią, 2005-10-04 WWR-6223-15/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - piezometrów

  Nakło nad Notecią, 2005-08-08 WWR-6224-12/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód deszczowych

    Nakło nad Notecią, 2005-08-08 WWR-6223-11/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych

    Nakło nad Notecią, 2005-08-04 WWR-6223-10/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.07.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle [...]

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - piętrzenie wód rzeki Gąsawka

    Nakło nad Notecią, 2005-08-03 WWR-6223-9/05   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego   Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.07.2005 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij