Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Ewidencja obiektów mostowych

W ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nakielskiego zlokalizowanych jest 21 obiektów mostowych i 156 przepustów. Wykaz obiektów mostowych: [...]

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Nr 26/175/2003 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 roku nastąpiła zmiana numeracji dróg powiatowych. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia wykaz dróg [...]

metryczka