Aktualności

Aktualności

Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki na odcinku Rozwarzyn-Polichno

I. Koncepcja dotycząca przebudowy odcinka Rozwarzyn-Polichno Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią prowadzi prace związane z przygotowaniem projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki na odcinku [...]

Koncepcja Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie powiatu nakielskiego

Samorządy gminne i powiatowy zaangażowały się w opracowanie koncepcji tras rowerowych na obszarze powiatu nakielskiego. Potrzeba opracowania takiej koncepcji wynika między innymi z pozytywnego oddziaływania inwestycji w infrastrukturę [...]

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

  Powiat Nakielski w okresie marzec 2012  - październik 2012 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...]

Inwestycje drogowe realizowane w 2012 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

       W roku bieżącym Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią będzie realizował 6 inwestycji drogowych, w tym: 1.       Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn [...]

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010-2011

Powiat Nakielski w okresie wrzesień 2010 - lipiec 2011 realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2011 [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 2 listopada 2010r.

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 2 listopada 2010r. o wydaniu decyzji Nr 4 z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz km 1+232-2+867 (msc. Nakło-Występ) Obwieszczenie [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 24 września 2010r.

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 24 września 2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz km 1+232-2+867 (msc. Nakło nad Notecią-Występ) Obwieszczenie: [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 września 2010 roku

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 września 2010r. o wydaniu decyzji Nr 3 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz km 3+000-5+940 (msc. Występ-Potulice) Obwieszczenie: [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego

 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 29 lipca 2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz km 3+000-5+940 (msc. Występ-Potulice) Obwieszczenie: [...]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2009 na wolne stanowisko Głównego Inżyniera w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 589-100 Nakło nad Notecią Ogłoszenie o naborze nr 1/2009 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Głównego [...]

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2009 roku

                  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie programowania 2008-2013 udało się pozyskać 50 % środków [...]

Będą nowe chodniki w ciągach dróg powiatowych

Propozycje remontów i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w 2008 roku  Wzorem lat ubiegłych w budżecie powiatu nakielskiego zaplanowano kwotę w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do [...]

Zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2008 roku

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku do wykonania na drogach powiatowych 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1948 Samoklęski Małe – Zamość; jest to inwestycja wieloletnia, w latach ubiegłych wykonano podbudowę pod [...]

Wykaz zadań zrealizowanych na drogach powiatowych w 2007 roku

W 2007 roku na drogach powiatowych zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 1) Ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1952 Kowalewo – Chomętowo na odcinku Mąkoszyn – Gąbin o długości 1.442 mb, koszt [...]

Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 na wolne stanowisko Głównego Inżyniera w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 589-100 Nakło nad Notecią Ogłoszenie o naborze nr 1/2008 Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ogłasza nabór na wolne stanowisko [...]

Zakończono prace związane z realizacją IV etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 Nakło - Bydgoszcz w miejscowości Gorzeń

W miesiącu październiku bieżącego roku Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią Pan Marek Pacholski w obecności Starosty Nakielskiego Pana Andrzeja Kindermana i Członka Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Pana Ryszarda [...]

Zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2007 roku

  Zadania inwestycyjne przewidziane do wykonania w 2007 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią na drogach powiatowych Powiatu Nakielskiego 1. Remont drogi powiatowej nr 1952 Kowalewo – Chomętowo, roboty będą [...]

Zakończono prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1926 Nakło - Bydgoszcz na odcinku Gorzeń - Łochowice

Miło nam poinformować, że zakończyły się roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Gorzeń – Łochowice. Prace polegały głównie na wykonaniu poszerzenia i ułożeniu nowej [...]

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1535 Łochowo - Zamość w miejscowości Zamość

Miło nam poinformować, że zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1535 Łochowo – Zamość w miejscowości Zamość. Prace polegały głównie na wykonaniu podbudowy z kamienia twardego i ułożeniu [...]

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w drugiej połowie 2006 roku na drogach powiatowych Powiatu Nakielskiego

  Do końca roku przewidziane jest wykonanie niżej wymienionych robót na drogach powiatowych Powiatu Nakielskiego: Remont drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Nakło – Występ; prace będą polegały na [...]

Poszerzono drogę w Sadkach

  Zakończyły się już prace związane z przebudową drogi powiatowej 1912 Liszkowo – Sadki w miejscowości Sadki na odcinku o długości 1000 mb. Roboty budowlane polegały na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o 1 mb. Koszty [...]

Kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

  W kolejnym konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o środki unijne na modernizację dróg Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią odniosło kolejny sukces uzyskując dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr [...]

Drugi etap rozbudowy drogi powiatowej Nakło – Bydgoszcz zakończony

  Miło nam poinformować, że w dniu 12 czerwca 2006 roku o godzinie 14.00 nastąpił odbiór robót budowlanych związanych z wykonaniem II etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Gorzeń – [...]

Zakres rzeczowo - finansowy robót wykonanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Nakielskiego w latach 2000 - 2005

  Zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku zawierającego wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 6 lat na drogach powiatowych powiatu nakielskiego. [...]

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem II etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Gorzeń – Łochowice

            Miło nam poinformować, że kończą się prace budowlane zaplanowane na 2006 rok i związane z wykonaniem II etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz. Prace [...]

W dniu 09 grudnia 2005 do Urzędu Marszałkowskiego przekazane zostały kolejne dwa wnioski Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych.

  W dniu 9 grudnia 2005 roku Powiat Nakielski złożył do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski na dofinansowanie w wysokości 60 % inwestycji drogowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu [...]

Powiat Nakielski otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi powiatowej nr 1926 Nakło - Bydgoszcz na odcinku Gorzeń

Miło nam poinformować, że wniosek Zarządu Powiatu otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 1926 Nakło-Bydgoszcz na odcinku Gorzeń-Łochowice,  w wysokości 2 088 [...]

Remonty dróg powiatowych w 2005 roku

  W pierwszym półroczu 2005 roku zostały wykonane następujące inwestycje: 1.     Remont drogi powiatowej nr 1916 Sadki – Gromadno na odcinku Sadki – Samostrzel tj. 836 mb. 2.     [...]

metryczka