Uchwała nr XXXV /371/2013Rady Powiatu Nakielskiegoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV /371/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała  pobierz (45kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF pobierz (46kB) pdf

Załącznik Nr 1 pobierz (2562kB) pdf

Załącznik Nr 2 pobierz (39kB) pdf
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Stałowska (24 grudnia 2013, 09:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291