Uchwała nr XXXIV/369/ 2013Rady Powiatu Nakielskiegoz dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2013 – 2032 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/369/ 2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2013 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała  pobierz (43kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF pobierz (42kB) pdf

Tabele dochody/wydatki pobierz (37kB) pdf

Zał. nr 1 pobierz (72kB) pdf

Zał. nr 2 pobierz (39kB) pdf
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Stałowska (28 listopada 2013, 13:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388