Uchwała nr XXXIV/366/2013 RADY POWIATU NAKIELSKIEGOz dnia 27 listopada 2013w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Na podst. art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) w związku z uchwałą nr LI/444/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 144, poz. 1804 z dnia 10.09.2011 r.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/366/2013
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Na podst. art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) w związku z uchwałą nr LI/444/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 144, poz. 1804 z dnia 10.09.2011 r.), uchwala się, co następuje:


Uchwała pobierz (43kB) pdf

załącznik pobierz (130kB) pdf
 
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Stałowska (28 listopada 2013, 13:16:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373