Uchwała nr XXXIII/364/2013Rady Powiatu Nakielskiegoz dnia 30 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognocy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2013-2032Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/364/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 października 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognocy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2013-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645), uchwala się, co następuje:


Uchwała pobierz (281kB) pdf

Objaśnienia i tabele dochody/wydatki pobierz (1833kB) pdf

Załącznik Nr 1 pobierz (42kB) pdf

Załącznik Nr 2 pobierz (39kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Stałowska (4 listopada 2013, 12:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1331