Uchwała nr XXXIII/363/2013Rady Powiatu Nakielskiegoz dnia 30 października 2013w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego. Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) w związku z § 2,§ 3 uchwały Nr L/436/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku Nr 137/2010), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/363/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 października 2013


w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego.

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) w związku z § 2,§ 3 uchwały Nr L/436/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku Nr 137/2010), uchwala się, co następuje:


Uchwała pobierz (49kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Stałowska (4 listopada 2013, 12:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374