Uchwała nr LXXXVI/310/ 2012 Zarządu Powiatu w Nakle nad Noteciąz dnia 26 września 2012w sprawie skierowania projektów uchwał Rady Powiatu pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXVI/310/ 2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 września 2012


w sprawie skierowania projektów uchwał Rady Powiatu pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


             
§ 1. Skierować  pod obrady XXII  sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2012 roku  projekty uchwał w sprawie:
 
a)       określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
b)       wyrażenia woli udziału jako partner przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój,
c)        wyrażenia woli udziału jako partner przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój.
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Starosta
Tadeusz Sobol…................................
 
Wicestarosta
Andrzej Kinderman......................................
 
Pozostali członkowie Zarządu
 
Leszek Gutkowski.................................
 
Jarosław Schulz.........................................


Antoni Zbylut...................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (19 października 2012, 09:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2503