Uchwała nr LXXXIX/317/2012ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄz dnia 15 października 2012w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówce oświatowej, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXIX/317/2012
ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 15 października 2012


w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówce oświatowej, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:uchwała pobierz (419kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (15 października 2012, 13:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2431