Uchwała nr LXXXVII/312/2012Zarządu Powiatu w Nakle nad Noteciąz dnia 1 października 2012w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na udzieleniu pożyczki . Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXXXVII/312/2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 1 października 2012


w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na udzieleniu pożyczki .

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Upoważnia się:
1) Tadeusza Sobola – Starostę Nakielskiego
2) Andrzeja Kindermana – Wicestarostę Nakielskiego
do dokonania czynności prawnej, polegającej na udzieleniu pożyczki (podpisaniu umowy) w wysokości 20.000,00 zł „Stowarzyszeniu Miłośników Psów Zaprzęgowych „Sfora Nakielska”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                          Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                          Antoni Zbylut…. …………………..
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (5 października 2012, 11:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2602