Uchwała nr LXXXV/304/2012ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄz dnia 17 września 2012w sprawie zawarcia umowy pomiędzy powiatem nakielskim a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych sp. z o.o. w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią nr XXIX/204/2008 z dnia 29 października 2008 r., nr XXXIX/348/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r., nr XLIX/429/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., VIII/69/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na budowę basenu krytego w Nakle nad Notecią, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXV/304/2012
ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 17 września 2012


w sprawie zawarcia umowy pomiędzy powiatem nakielskim a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią nr XXIX/204/2008 z dnia 29 października 2008 r., nr XXXIX/348/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r., nr XLIX/429/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., VIII/69/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na budowę basenu krytego w Nakle nad Notecią, uchwala się, co następuje:


    
§ 1. Zawiera  się umowę pomiędzy powiatem nakielskim a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie korzystania z basenu przez uczniów ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat nakielski, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  
 
                                                      
 
                                                 
Starosta
Tadeusz Sobol......................................................
Wicestarosta
Andrzej Kinderman  ..............................................
 
Pozostali członkowie Zarządu
 
Leszek Gutkowski  ................................................


Jarosław Schulz......................................................


Antoni Zbylut  ..........................................................


 
                                                 Uzasadnienie


Podjęcie uchwały wynika z zainteresowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski możliwością korzystania z basenu przez uczniów w trakcie zajęć z wychowania fizycznego. Podpisanie umowy jest korzystne dla finansów powiatu nakielskiego, gdyż stawka korzystania z basenu jest niższa od ogólnie przyjętej. Umożliwienie dostępu do basenu po niższych cenach wynika z faktu dofinansowania jego budowy przez powiat nakielski.   
 


 Załącznik- umowa pobierz (768kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (20 września 2012, 08:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2595