Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Wybory samorządowe w 2014 roku
 STAROSTWO POWIATOWE
  · Informacje Starosty
  · Wydział Środowiska
  · · Wszczęcia postepowań o wydanie decyzji
  · · Informacje
  · Wydział Architektury i Budownictwa
  · · Informacje
  · · Wzory wniosków
  · · Informacje o wydanych pozwoleniach mających wpływ na środowisko
  · · Rejestry
  · Wydział Komunikacji
  · Wydział Edukacji
  · · Informacje
  · · Konkursy
  · · Informacje o realizacji projektu
  · Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  · Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
  · · Porządek obrad Zarządu Powiatu
  · · Porządek obrad sesji Rady Powiatu
  · · Porządek obrad sesji nadzwyczajnych
  · Wydział Rozwoju
  · · Zamówienia publiczne
  · · Organizacje pozarządowe
  · · · Zakres działania
  · · · Opracowania
  · · · Ogłoszenia
  · Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · Biuro Rzeczy Znalezionych
  · Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  · · Lokalizacja
  · · Kadra
  · · Podstawy prawne do realizacji zadań
  · · Wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  · · Karty parkingowe
  · · Nabór członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  · PRACA
  · Apteki
  · ZAŁATWIANIE SPRAW
  · · Wykaz spraw
  · WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  · Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  · Stan sanitarny w powiecie nakielskim
  · Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego
  · Referat Turystyki i Sportu
  · Katalog usług
  · Rejestry budowlane
  · Rejestr zbiorów danych
  · Petycje
  · · Zgłoszone
  · · Zbiorcza informacja o petycjach
  · Konkursy
  · Nieodpłatna pomoc prawna
 NASZ POWIAT
  · Środowisko naturalne
  · · Łowiectwo
  · · · Obwody łowieckie powiatu nakielskiego
  · Strategia rozwoju
 WŁADZE POWIATU
  · Starostwo Powiatowe
  · · Podstawowe dane
  · · Godziny otwarcia
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Wydziałów
  · · · · Oświadczenia majątkowe ośób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  · · · · Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Wydziałów
  · · · · Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  · · · · Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2004r.
  · · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Wydziałów
  · · · · Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · · oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Nakielskiego
  · · · Oświadczenia Majątkowe za 2005 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  · · · Oświadczenia majątkowe 2007 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  · · · Oświadczenia majątkowe 2008 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2009 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2010 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2010r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2011 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2012 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2014 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2015 r.
  · Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
  · Rada Powiatu
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2004r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe składane na 2 m-ce przed końcem kadencji
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu składane na rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe składane na 2m-ce przed końcem kadencji
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Nakielskiego złożone na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  · Starosta
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Wicestarosta
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Zarząd Powiatu
  · · Skład Zarządu Powiatu
  · Oświadczenia majątkowe - wzory formularzy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Projekty uchwał
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły z sesji
  · · 2015 r.
  · · 2014 r.
  · · 2013 r.
  · · 2012 r.
  · · 2011 r.
  · · 2010 r.
  · · 2009 r.
  · · 2008 r.
  · · 2007 r.
  · · 2006 r.
  · · 2005 r.
  · · 2004 r.
  · Oświadczenia Rady Powiatu
  · Apele Rady Powiatu
  · Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu
 FINANSE POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Realizacja budżetu
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Ogłoszenia
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
  · · · 30.06.2007
  · · · 30.06.2008
  · · · 30.06.2009
  · · · 30.06.2010
  · · · 30.06.2011
  · · · 30.06.2012
  · · · 30.06.2013
  · · Sprawozdania roczne
  · .:PRZETARGI:.
  · Oferty sprzedaży
  · Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  · · aktualne
  · · w toku
  · · rozstrzygnięte
  · · unieważnione
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Powiatowy Urząd Pracy
  · · Lokalizacja
  · · · Dane teleadresowe
  · · Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
  · · Podstawy prawne działania Urzędu Pracy
  · · Regulamin organizacyjny filii PUP w Szubinie
  · · Schemat organizacyjny
  · · Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy
  · · · Wykaz osób posiadających upoważnienie Starosty Nakielskiego
  · · Wykaz osób posiadających upoważnienie Starosty Nakielskiego
  · · Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  · · Majątek
  · · Usługi i instrumenty rynku pracy
  · · · prace interwencyjne
  · · · roboty publiczne
  · · · pożyczki
  · · · szkolenia
  · · · Umowy Absolwenckie
  · · · staże absolwenckie
  · · Powiatowa Rada Zatrudnienia
  · · Przetargi
  · · Oferty Pracy
  · · Wnioski
  · · Rejestry i ewidencje
  · · Obowiązujące stawki
  · · Środki trwałe
  · · Europejski Fundusz Społeczny
  · · Praca
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · · Lokalizacja
  · · Kadra
  · · Podstawy prawne
  · · Druki wniosków do PCPR
  · · Ogłoszenia
  · · Praca
  · · Nieodpłatna pomoc prawna
  · · Rejestr zbiorów danych
  · · Sprawozdania
  · · EFS
  · Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  · · Lokalizacja
  · · Aktualności
  · · Zadania
  · · Kadra
  · · Zespół Orzekający
  · · Schemat organizacyjny
  · · Forma prawna
  · · Statut
  · · Zamówienia publiczne
  · · WNIOSKI
  · Zarząd Dróg Powiatowych
  · · Lokalizacja
  · · Aktualności
  · · Ewidencja dróg i obiektów mostowych
  · · Przetargi
  · · · Wyniki procedur
  · · · Do 30 tys. EURO
  · · · Powyżej 30 tys. EURO
  · · Załatwiane sprawy
  · Dom Pomocy Społecznej
  · · Praca
  · · Kontakt
  · · Zadania
  · · Schemat organizacyjny
  · · Podstawa prawna działania jednostki
  · · Wnioski do pobrania
  · · · Konkurs plastyczny
  · · Projekty i inicjatywy na rzecz mieszkańców DPS
  · · Zamówienia publiczne
  · · Ogłoszenia
  · Środowiskowy Dom Samopomocy
  · I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.
  · I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie.
  · Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
  · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
  · Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
  · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
  · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie
  · Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
  · Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
  · Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
  · Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
  · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rozwarzynie
  · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Paulinie


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij