Mapa Biuletynu

 Wybory samorządowe w 2014 roku
 STAROSTWO POWIATOWE
  · Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
  · · Porządek obrad Zarządu Powiatu
  · · Porządek obrad sesji Rady Powiatu
  · · Porządek obrad sesji nadzwyczajnych
  · PRACA
  · Apteki
  · Petycje
  · · Zgłoszone
  · · Zbiorcza informacja o petycjach
 WŁADZE POWIATU
  · Starostwo Powiatowe
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2014 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe w ciągu 2015 r.
  · Rada Powiatu
  · · Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Powiatu
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe składane na 2m-ce przed końcem kadencji
  · · · Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Nakielskiego złożone na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
 PRAWO LOKALNE
  · Projekty uchwał
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły z sesji
  · · 2015 r.
  · · 2014 r.
  · · 2013 r.
  · · 2012 r.
  · · 2011 r.
  · · 2010 r.
  · · 2009 r.
  · · 2008 r.
  · · 2007 r.
  · · 2006 r.
  · · 2005 r.
  · · 2004 r.
  · Oświadczenia Rady Powiatu
  · Apele Rady Powiatu
  · Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu
 FINANSE POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Realizacja budżetu
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Ogłoszenia
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
  · · · 30.06.2007
  · · · 30.06.2008
  · · · 30.06.2009
  · · · 30.06.2010
  · · · 30.06.2011
  · · · 30.06.2012
  · · · 30.06.2013
  · · Sprawozdania roczne